Våra riktlinjer

Integritet

Din integritet är viktig för oss och vi kommer alltid att vara öppna och transparenta med information om vad och hur vi behandlar dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg.

Vi är ansvariga för dina personuppgifter:

Rolly’s AB
Hjalmar Söderbergs Väg 8
112 14 Stockholm
Organisationsnummer: 559351-8607
VD Emma Nors

Om du har några frågor angående hur vi behandlar dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi samlar in personuppgifterna när du laddar ner vår app. Användningen av uppgifterna har det tydliga syftet att förbättra din upplevelse av Rolly’s produkter och tjänster. Ett exempel på information vi samlar in är namn och kontaktuppgifter såsom adress, mejladress och telefonnummer.

Våra riktlinjer

Vårt sociala ansvar (CSR)
Rolly’s ska tillsammans med alla franchisetagare bedriva sin verksamhet på ett sätt som erkänner, respekterar och gynnar socialt ansvar och medvetenhet. Detta sker genom en aktiv och konstruktiv dialog med intressegrupper lokalt, nationellt och internationellt. Med socialt ansvar menar vi att ta hänsyn till eventuella konsekvenser av våra beslut på samhället och miljön.

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt
Vi respekterar och förespråkar internationella mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Våra leverantörer och underleverantörer förväntas göra detsamma. Vi tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form. Våra anställda har rätt att organisera sig, gå med i fackföreningar och förhandla med företaget. Vi tillåter inte tvångsarbete eller barnarbete. Vi kommer ständigt att sträva efter att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Vårt mål är att skapa en säker arbetsmiljö och uppnå bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande bland våra medarbetare.

Intressenter
Våra viktigaste intressenter är våra franchisetagare, deras anställda, deras kunder och deras leverantörer. De är hjärtat och motorn i vår organisation och utan dem finns det ingen hållbar och långsiktig framgång. Att vara medveten och lyfta fram detta innebär att vi är fokuserade på att bygga och behålla incitamenten för att de ska bli motiverade att stanna kvar.

Transparens och ansvar
Bolaget är öppet och transparent i alla beslut och aktiviteter som påverkar samhälle och miljö. Vi är ansvariga för allt vi gör. Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och vi respekterar, tar hänsyn till och bemöter våra intressenters intressen. Vi agerar etiskt korrekt och främjar aktivt etiskt agerande baserat på ärlighet, jämlikhet och integritet. På Rolly’s tror vi på rättvis och fri handel. Vi kommer inte att engagera oss i någon form av mutor eller korruption.

Miljö
Vi arbetar för ökad hållbarhet. Vi strävar ständigt efter att minimera vår miljöpåverkan. Råvaror, energi och andra resurser ska användas effektivt och med respekt för miljön. Miljöhänsyn genomsyrar hela värdekedjan och är en integrerad del av vår inköpsprocess. Vi kommer att verifiera ursprunget till allt från locket på förpackningen och annat och bara köpa material från lagliga och kontrollerade källor. Vi kommer aktivt att främja en certifierad och ansvarsfull produktion.

Mångfald och jämställdhet
Mångfald och jämställdhet är kunskapsområden och inte en fråga om åsikter. Kunskap är nödvändigt för att hitta rätt åtgärder som bidrar till jämställdhet och mångfald. Varje franchisetagare ansvarar för att arbeta för en målinriktad arbetsplats med mångfald och inkludering, vilket inkluderar att genomföra förändringar, dela information och göra regelbundna uppföljningar. Alla anställda ska ha lika möjligheter till en framgångsrik karriär inom vårt företag. Alla kunder och anställda ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet, religion eller etniskt ursprung. Alla fall av diskriminering på arbetsplatsen måste utredas och lämpliga åtgärder vidtas.

Hungrig?
Beställ genom Rolly's app

Ladda hem appen, bli medlem och beställ!
Lätt som en plätt!

App-användare får VIP-behandling

Beställ via vår app för att få de bästa priserna, specialerbjudanden och pizzor i begränsad upplaga.

Rolly's är den smartare pizzan

Med Rolly's kan alla njuta av kvalitetspizza var som helst. Det är den pizza vi alla känner till och älskar, rullad till en smart grab'n go-måltid som håller sig varm längre - och som till och med passar i en bilhållare!


Bakom Rolly's finns erfarna entreprenörer och pizzafantaster som ser till att det erbjuds smakfulla pizzor till ett vänligt pris.

Länkar

Kontakt

hello@rollys.se

© 2023 Rolly's AB

Hungrig?
Beställ genom Rolly's app

Ladda hem appen, bli medlem och beställ!
Lätt som en plätt!

App-användare får
VIP-behandling

Beställ via vår app för att få de bästa priserna, specialerbjudanden och pizzor i begränsad upplaga.

Rolly's är den smartare pizzan

Med Rolly's kan alla njuta av kvalitetspizza var som helst. Det är den pizza vi alla känner till och älskar, rullad till en smart grab'n go-måltid som håller sig varm längre - och som till och med passar i en bilhållare!


Bakom Rolly's finns erfarna entreprenörer och pizzafantaster som ser till att det erbjuds smakfulla pizzor till ett vänligt pris.

Länkar

Kontakt

hello@rollys.se

© 2023 Rolly's AB

Hungrig?
Beställ genom Rolly's app

Ladda hem appen, bli medlem och beställ!
Lätt som en plätt!

App-användare får VIP-behandling

Beställ via vår app för att få de bästa priserna, specialerbjudanden och pizzor i begränsad upplaga.

Rolly's är den smartare pizzan

Med Rolly's kan alla njuta av kvalitetspizza var som helst. Det är den pizza vi alla känner till och älskar, rullad till en smart grab'n go-måltid som håller sig varm längre - och som till och med passar i en bilhållare!


Bakom Rolly's finns erfarna entreprenörer och pizzafantaster som ser till att det erbjuds smakfulla pizzor till ett vänligt pris.

Länkar

Kontakt

hello@rollys.se

© 2023 Rolly's AB